Znaleziono 2 artykuły

Wanda Karkucińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobrochna Bolewska (1943-2011) Wanda Karkucińska s. 239
„Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746). Działalność gospodarcza i mecenat”, Wanda Karkucińska, Warszawa 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Wanda Karkucińska (aut. dzieła rec.) s. 378