Znaleziono 7 artykułów

Kazimierz Maliszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kult Jana III Sobieskiego i wiktorii wiedeńskiej (1683) w polskiej kulturze i tradycji Kazimierz Maliszewski s. 47-62
Zakony i kongregacje katolickie w Prusach Królewskich w okresie potrydenckim jako ośrodki religijności i komunikacji społecznej Kazimierz Maliszewski s. 67-79
Kawiarnie i kluby londyńskie w epoce Oświecenia jako ośrodki integracji i komunikacji społecznej Kazimierz Maliszewski s. 75-95
Londyński "Spectator" jako wzorzec czasopisma moralno-obyczajowego w epoce Oświecenia Kazimierz Maliszewski s. 117-132
"Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III", Urszula Augustyniak, Warszawa 1981 : [recenzja] Kazimierz Maliszewski Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 131-134
Uwagi i refleksje na marginesie lektury najnowszej syntezy dziejów kultury polskiej Kazimierz Maliszewski Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 259-271
„Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Kazimierz Maliszewski, Toruń 2001 : [recenzja] Maria Bogucka Kazimierz Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 359-362