Znaleziono 14 artykułów

Daniel Olszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyczne uwarunkowania powstania diecezji kieleckiej Daniel Olszewski s. 15-21
Przepowiadanie kościelne w II Rzeczypospolitej (1918-1939) : zarys problematyki badawczej Daniel Olszewski s. 47-64
Wpływ Francji na polską kulturę religijną w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Daniel Olszewski s. 55-66
Ksiądz Jerzy Matulewicz w kieleckim środowisku diecezjalnym Daniel Olszewski s. 75-89
Badania nad religijnością Europy Zachodniej XIX wieku Daniel Olszewski s. 97-106
Polscy męczennicy drugiej wojny światowej Daniel Olszewski s. 109-117
Kulturowe zakorzenienie myśli religijnej i teologicznej na przykładzie sytuacji panującej na ziemiach polskich w XIX wieku Daniel Olszewski s. 129-149
Duszpasterstwo a przemiany społeczno-religijne w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX w. Daniel Olszewski s. 131-153
"Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku : materiały do katalogu", red. Barbara Lesisz [et al. ; wstęp Daniel Olszewski], Warszawa ; Lublin 1988 : [recenzja] Andrzej Gulczyński Barbara Lesisz (aut. dzieła rec.) Daniel Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Polska myśl homiletyczna pod zaborem rosyjskim w latach 1818-1918", Waldemar Wojdecki, Leszno koło Błonia 1998 : [recenzja] Daniel Olszewski Waldemar Wojdecki (aut. dzieła rec.) s. 225-227
Świadomość wspólnoty religijnej i jej społeczne uwarunkowania w Kościele polskim XIX wieku Daniel Olszewski s. 230-240
Działalność konspiracyjna biskupa Jana Gurdy w Inspektoracie "Maria" Daniel Olszewski s. 359-362
"Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku", Daniel Olszewski, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Myszor Daniel Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 451-453
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu", pod red. Barbary Lesisz, Czesławy Drapińskiej, ks. Daniela Olszewskiego, o. Kazimierza Marciniaka, Warszawa-Lublin 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Czesława Drapińska (aut. dzieła rec.) Barbara Lesisz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Marciniak (aut. dzieła rec.) Daniel Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 785-786