Znaleziono 1 artykuł

Witold Matwiejczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Doświadczenia przeszłości. Niemcy w Europie Środkowo–Wschodniej w historiografii po 1945 roku. Erfahrungen der Vergangenheit. Deutsche in Ostmitteleuropa in der Historiographie nach 1945”, red. Jerzy Kłoczowski, Witold Matwiejczyk, Eduard Mühle, Lublin-Marburg 2000 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Witold Matwiejczyk (aut. dzieła rec.) Eduard Mühle (aut. dzieła rec.) s. 115-116