Znaleziono 10 artykułów

Krzysztof Pomian

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak uprawiać historię kultury Krzysztof Pomian s. 1-13, 129
De la lettre au périodique : la circulation des informations dans les milieux des historiens au XVIIe siècle Krzysztof Pomian s. 25-43
Le passé - objet de la foi Krzysztof Pomian s. 83-107
„Europa i jej narody”, Krzysztof Pomian, Warszawa 1992 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Przeszłość jako przedmiot wiedzy", Krzysztof Pomian, Warszawa 1992 : [recenzja] Antoni Krawczyk Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 137-142
"Powieść jako wypowiedź filozoficzna", Krzysztof Pomian [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 142
Humanistyka i hermeneutyka Krzysztof Pomian s. 210-217
"O „Kulturze” : wspomnienia i opinie", przygotowali Grażyna Pomian i Krzysztof Pomian, Londyn 1987; "„Kultura” i jej krąg : 1946-1986 : katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego", Paryż 1988 : [recenzja] Andrzej Niewiadomski Grażyna Pomian (aut. dzieła rec.) Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 341-349
Niższe? Wyższe? Równe? Cywilizacja europejska wobec innych Krzysztof Pomian s. 391-401
"Bibliografia filozofii polskiej [T. 3] 1865-1895", Adam Bar, Alicja Kadler, Janusz Jaworowski, Andrzej Przymusiała, Irena Raczyńska, Alicja Sawicka, Warszawa 1971 : [recenzja] Krzysztof Pomian Adam Bar (aut. dzieła rec.) Janusz Jaworowski (aut. dzieła rec.) Alicja Kadler (aut. dzieła rec.) Andrzej Przymusiała (aut. dzieła rec.) Irena Raczyńska (aut. dzieła rec.) Alicja Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 771-773