Znaleziono 25 artykułów

Kazimierz Myśliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lublin a handel Wrocławia z Rusią Kazimierz Myśliński s. 5-36
Geneza i znaczenie powołania woj. lubelskiego w 1474 r. Kazimierz Myśliński s. 9-25
Z dziejów rozwoju wsi lubelskiej w XIV i XV wieku Kazimierz Myśliński s. 37-56
Słowiańska Brenna - Brandenburg i jej przejście pod rządy margrabiów w połowie XVII wieku Kazimierz Myśliński s. 63-102
"Dzieje Sandomierza", red. Henryk Samsonowicz, t. 1 "Średniowiecze", red. Stanisław Trawkowski, t. 2 "XVI-XVIII wiek", red. Feliks Kiryk, cz. 1 "W okresie świetności", cz. 2 "W czasach stagnacji i upadku", cz. 3 "Sztuka", Warszawa 1993 : [recenzja] Kazimierz Myśliński Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 114-117
"Ludność chłopska i wspólnoty wiejskie w województwie lubelskim w późnym średniowieczu, schyłek XIV - początek XVI wieku, Grzegorz Jawor, Lublin 1991 : [recenzja] Grzegorz Jawor Kazimierz Myśliński s. 118-120
Polityczna problematyka pogranicza polsko-ruskiego do końca X wieku Kazimierz Myśliński s. 129-153
"Protocollum" augustianina-eremity zwanego Angelusem ze Stargardu : o polsko-pomorskich związkach historiograficznych w średniowieczu", Ryszard Walczak, Poznań 1991 : [recenzja] Kazimierz Myśliński Ryszard Walczak (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Zwoleń - dzieje miasta i ziemi", pod red. Kazimierza Myślińskiego, Lublin 1976 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 142-144
Najstarszy Lublin - proces tworzenia się średniowiecznego miasta Kazimierz Myśliński s. 145-188
Józef Garbacik (12 III 1907 - 27 V 1976) Kazimierz Myśliński s. 163-164
"Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny", red. Kazimierz Myśliński, Adam Andrzej Witusik, Lublin 1974 : [recenzja] Wiesław Światłowski Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 21 marca 1968 do 26 marca 1969 Kazimierz Myśliński Józef Szymański s. 223-228
"Z dziejów powiatu kraśnickiego. Materiały z sesji naukowej", red. Kazimierz Myśliński, Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1963 : [recenzja] Albin Koprukowniak Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 242-244
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 26 marca 1969 r. do 31 marca 1970 r. Kazimierz Myśliński Jan Szymański s. 249-252
"Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu", Anna Sochacka, Lublin 1987 : [recenzja} Kazimierz Myśliński Anna Sochacka (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Rzemiosło Lublina od XIV do połowy XVI wieku", Bożena Nowak, Lublin 1991 : [recenzja] Kazimierz Myśliński Bożena Nowak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Torgiwlja na Ukraini XIV seredina XVII stolitija: Wołyn i Naddniprianszczyna", red. M.F. Kotlar, Kijiw 1990 : [recenzja] Kazimierz Myśliński M. F. Kotlar (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Kazimierz Myśliński, "Najstarsza miejska historia Lubelszczyzny w świetle dokumentu Konrada Mazowieckiego z roku około 1239", [w:] "Studia Historyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dr. Stanisława Arnolda", Warszawa 1965 Józef Szymański Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 263-264
W 45-lecie działalności naukowej prof. dr. Jana Dobrzańskiego Kazimierz Myśliński s. 297-299
Sprawozdannie z działalności Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 17 III 60 do 23 III 61 Kazimierz Myśliński Wiesław Śladkowski s. 329-331
"Bogusław I, książę Pomorza Zachodniego", Kazimierz Myśliński, Bydgoszcz 1948 : [recenzja] Gerard Labuda Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 428-429
"Polska a Pomorze Zachodnie po śmierci Krzywoustego", Kazimierz Myśliński, "Roczniki Historyczne" 17 (1948), s. 1-67 : [recenzja] Gerard Labuda Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 429-430
„Polska wobec Słowian Połabskich do końca wieku XII”, Kazimierz Myśliński, Lublin 1993 : [recenzja] Sławomir Syty Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 479-482
"Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. Dymitr z Goraja 1340-1400", Kazimierz Myśliński, Lublin 1981 : [recenzja] Grażyna Rutkowska Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 764-769