Znaleziono 18 artykułów

Józef Ryszard Szaflik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nastroje wśród społeczeństwa Lubelszczyzny w okresie wojny narodowo-wyzwoleńczej na Ukrainie (1648-1654) Józef Ryszard Szaflik s. 61-80
O położeniu i walce klasowej chłopów we wsiach starostwa łukowskiego w XVII wieku Józef Ryszard Szaflik s. 69-89
Wieś lubelska w pierwszej połowie XVII wieku Józef Ryszard Szaflik s. 107-128
Wtórne lokacje na łanach opuszczonych w Polsce w XV i XVI w. Józef Ryszard Szaflik s. 171-200
Położenie i walka klasowa chłopów we wsiach starostwa parczewskiego w XVII wieku Józef Ryszard Szaflik s. 179-210
"Listy Jana Stapińskiego lat 1895-1928", oprac. J. Albin i J. R. Szaflik, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka J. Albin (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 182
"Z dziejów powiatu kraśnickiego. Materiały z sesji naukowej", red. Kazimierz Myśliński, Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1963 : [recenzja] Albin Koprukowniak Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Ruch ludowy na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez WK ZSL w Lublinie", red. Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1964 : [recenzja] Albin Koprukowniak Józef Ryszard Szaflik s. 244-250
Wojenne losy Stanisława Thugutta Józef Ryszard Szaflik s. 245-249
"Położenie i walka klasowa chłopów w Ordynacji Zamojskiej w II połowie XVIII wieku", Ryszard Orłowski, Lublin 1963 : [recenzja] Ryszard Orłowski Józef Ryszard Szaflik s. 250-253
"Dzieje miasta Łukowa", Ryszard Orłowski, Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1962 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 267-273
"Dzieje Lubelszczyzny", t. 1, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla, Warszawa 1974 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Jan Tyszkiewicz Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Starostwo parczewskie w XVI - XVIII wieku", Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1961 : [recenzja] Stanisław Tworek Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 289-291
„Łomka agrarnych otnoszenij na Chołmszczinie w XVI w.”, D. L. Pochilewicz, Moskwa 1961 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik D. L. Pochilewicz (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Lustracja województwa lubelskiego 1565", Jan Wyczański, Wrocław 1959 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Stanisław Tworek Jan Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"Rejestr poborowy województwa lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, Ziemia Łukowska z r. 1620)", opr. J. Kolasa, K. Schuster, red. Stefan Inglot, Wrocław 1957 : [recenzja] Józef Ryszard Szaflik Stanisław Tworek Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) J. Kolasa (aut. dzieła rec.) K. Schuster (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", komitet red. A. Garlicki, J. R. Szaflik, M. Wojciechowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) Marian Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 437-438
"O rząd chłopskich dusz", Józef R. Szaflik, Warszawa 1976 : [recenzja] Włodzimierz Suleja Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 737-739