Znaleziono 27 artykułów

Stanisław Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac prof. dr. hab. Albina K oprukowniaka za lata 1955-1999 Stanisław Wiśniewski s. 15-40
Rozwój sieci szkół podstawowych w latach 1945-1955 na terenie powiatu bartoszyckiego Stanisław Wiśniewski s. 84-97
Upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle poglądów Jana Nepomucena Janowskiego Stanisław Wiśniewski s. 87-118
Napoleońska blokada kontynentalna w twórczości dziejopisarskiej Eugeniusza W. Tarlego Stanisław Wiśniewski s. 101-124
Rozwój sieci szkół podstawowych w latach 1945-1955 na terenie powiatu górowskiego Stanisław Wiśniewski s. 114-128
Z syberyjskich przeżyć i obserwacji spiskowca lubelskiego : Aleksander Bieliński na swym pierwszym zesłaniu (1839 - 1841) Stanisław Wiśniewski s. 129-143
Położenie chłopów i konflikty społeczne na wsi łukowskiej w przededniu uwłaszczenia Stanisław Wiśniewski s. 147-181
"Lubartów - z dziejów miasta i regionu", red. Stanisław Tworek, Lublin 1977 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 148-153
Eugeniusz W. Tarle a legenda napoleońska Stanisław Wiśniewski s. 151-185
W kręgu rosyjskich oficjalnych dziejopisów epoki napoleońskiej Stanisław Wiśniewski s. 153-166
Sprawy polskie w dziejopisarstwie napoleońskim Eugeniusza W. Tarlego Stanisław Wiśniewski s. 155-179
Studia Polaków we Fran.cji od kOlka XVIII w. do 1830 r. Stanisław Wiśniewski s. 157-181
"Epoka nowożytna w dziejopisarstwie polskim i powszechnym", Juliusz Willaume, wstęp Wiesław Śladkowski, Lublin 1979 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Wiesław Śladkowski Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 188-193
Joanna Matejko, "Nauczyciele szkół elementarnych na Lubelszczyźnie i Podlasiu w okresie międzypowstaniowym", [w:] "Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej”, red. W. Kula, Warszawa 1966 Stanisław Wiśniewski Joanna Matejko (aut. dzieła rec.) s. 214-215
Przyczynek do dziejów emigracji z Ostrołęki i jej okolic Stanisław Wiśniewski s. 241-251
"Lubartów i ziemia lubartowska", t. 5, Lublin 1964 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski s. 250-254
Sesja naukowa w Opolu Lubelskim Stanisław Wiśniewski s. 253-255
Sesja naukowa poświęcona dziejom Lubartowa i regionu lubartowskiego Stanisław Wiśniewski s. 257-260
Z życia Koła Naukowego Studentów Historyków UMCS Stanisław Wiśniewski s. 265-267
"Dzieje miasta Łukowa", Ryszard Orłowski, Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1962 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 267-273
Aleksander Bieliński (1818-1877) w lubelskiej konspiracji niepodległościowej i na zesłaniach syberyjskich Stanisław Wiśniewski s. 295-317
Rzemiosło Lubelszczyzny w Tysiącleciu : sesja popularnonaukowa i wystawa Stanisław Wiśniewski s. 336-339
Regionalna sesja naukowa w Bełżycach Stanisław Wiśniewski s. 340-342
Narodziny Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego w 1874 roku Stanisław Wiśniewski s. 411-432
Rozwój sieci szkół podstawowych w latach 1945-1955 na terenie powiatu ostródzkiego Stanisław Wiśniewski s. 558-580
"Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915", Wiesław Śladkowski, Lublin 1969 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 560-562
"Eugeniusz Tarle - historyk epoki napoleońskiej", Stanisław Wiśniewski, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Stanisław Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 832-833