Znaleziono 8 artykułów

Stella Maria Szacherska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola polityczna pierwszych metropolitów duńskich Stella Maria Szacherska s. 1-24
Płock czy Połock? Rzekomy dokument Rady Płockiej z 1501 r. w sprawie kupca wrocławskiego Stella Maria Szacherska s. 3-9
Próba walki o główszczyznę mieszczańską w XV wieku Stella Maria Szacherska s. 31-34
"Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1: 1065-1495", wyd. Stella Maria Szacherska, Warszawa 1975 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Stella Maria Szacherska (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Die Urkunden der Bischöfe von Basel, Vorarbeit zu den Regesta Episcoporum Basiliensium", Peter Rück, Basel 1966 : [recenzja] Stella Maria Szacherska Peter Rück (aut. dzieła rec.) s. 341-343
Nieznane przywileje warszawskie z XV i początków XVI wieku Stella Maria Szacherska s. 368-384
Akt prepozyta dobrzyńskiego Ekberta z 1233 r. a feudalna ekspansja niemiecka na ziemie polskie Stella Maria Szacherska s. 448-472, 647-649
"Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja pruska", Stella Maria Szacherska, Warszawa 1960 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Stella Maria Szacherska (aut. dzieła rec.) s. 597-599