Znaleziono 9 artykułów

Janusz Grabowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze uzupełnienia do "Nowego Kodeksu dyplomatycznego Mazowsza", część III: "Dokumenty z lat 1356-1381" Janusz Grabowski s. 71-76
Najstarsze przywileje książąt mazowieckich dla Szreńska Janusz Grabowski s. 117-135
"Dzieje Mazowsza do 1526 r.", red. Aleksander Gieysztor, Henryk Samsonowicz, Warszawa 1994 : [recenzja] Janusz Grabowski Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 160-169
"Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381 : ośrodki zarządzania i kultury", Janusz Grabowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Chojnacki Janusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Stan i perspektywy badań nad sfragistyką ziem dawnej Rzeczypospolitej" (Toruń 4-5 XII 2003) Janusz Grabowski s. 192-193
"Ze studiów nad dokumentami i kancelarią Siemowita III księcia mazowieckiego (1342-1360)", Janusz Grabowski, "Miscellanea Historica-Archivistica", 4, 1994, s. 137-153 : [recenzja] Grażyna Rutkowska Janusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Dynastia Piastów mazowieckich: studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt", Janusz Grabowski, Warszawa-Kraków 2012 : [recenzja] Janusz Grabowski Anna Supruniuk s. 293-298
Imago Poloniae - przywileje królewskie, dyplomy cesarskie i bulle papieskie ze zbiorów dra Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu Janusz Grabowski s. 385-391
„Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374–1426). Studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku”, Anna Supruniuk, Warszawa 1998 : [recenzja] Janusz Grabowski Anna Supruniuk (aut. dzieła rec.) s. 600-602