Znaleziono 46 artykułów

Piotr Chojnacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trois conception de la science Piotr Chojnacki s. 1-18
L'application du langage formalisé à la philosophie Piotr Chojnacki s. 5-14
Dwie koncepcje epistemologiczne metafizyki u św. Tomasza z Akwinu i ich źródła Piotr Chojnacki s. 5-28
Aksjomatyzacja i formalizowanie dedukcji i zastosowanie do ontologii Piotr Chojnacki s. 5-29
Geneza i uprawomocnienie pojęć właściwych filozofii według Husserla i według Arystotelesa Piotr Chojnacki s. 5-19
Metoda dialektyczna Arystotelesa jako droga do zasadniczych przesłanek fiilozoiii i nauki Piotr Chojnacki s. 33-52
Ocena efektywności działalności produkcyjno-inwestycyjnej w branży spożywczej : wybrane aspekty rozwoju niektórych spółek giełdowych Piotr Chojnacki s. 58-71
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dokument odpustowy kardynała Zbigniewa Oleśnickiego dla katedry płockiej z 1455 roku Piotr Chojnacki s. 79-88
„Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego”, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Waldemar Rozynkowski (aut. dzieła rec.) s. 88-91
Les facteurs et les limites de la connaissance humaine d'après la critique d'Occam et de Nicolas d'Autrecourt Piotr Chojnacki s. 98-105
Dwie prace poświęcone arengom w dokumentach polskich : Anna Adamska, "Arengi w dokumentach Władysława Łokietka : formy i funkcje, Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", Kraków 1999; Tomasz Nowakowski, "Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku", Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1999 Piotr Chojnacki s. 133-138
"Filozofia tomistyczna i neotomistyczna", ks. dr Piotr Chojnacki, Poznań 1947 : [recenzja] J. Iwanicki Piotr Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 135-141
"Materiały do dziejów czytelnictwa i oświaty na późnośredniowiecznym Mazowszu", Adam Wolff, Andrzej Sołtan, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Chojnacki Andrzej Sołtan (aut. dzieła rec.) Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 144-146
"Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku : katalog wystawy 15 czerwca-15 sierpnia 2001 r.", oprac. Janusz Trupinda, Malbork 2001; "Kancelarie krzyżackie : stan badań i perspektywy badawcze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 18-19 X 2001", red. Janusz Trupinda, Malbork 2002 : [recenzja] Piotr Chojnacki Janusz Trupinda (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Postulaty i logika budowy i rozbudowy filozofji tomistycznej", ks. Piotr Chojnacki, Warszawa 1932 : [recenzja] Jan Stepa Piotr Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Czas w małych miastach : studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski", Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa-Pułtusk 2003 : [recenzja] Piotr Chojnacki Agnieszka Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku", Marek L. Wójcik, Wrocław 1999 : [recenzja] Piotr Chojnacki Marek L. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381 : ośrodki zarządzania i kultury", Janusz Grabowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Chojnacki Janusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426) : studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIVi XV wieku", Anna Supruniuk, Warszawa 1998 : [recenzja] Piotr Chojnacki Anna Supruniuk (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej : studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej", pod red. Andrzeja Radzimińskiego, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 193-195
Les suppositions nominalistiques dans la gnoseologie de l'empirisme logistique Piotr Chojnacki s. 193-198
Digitalizacja i opracowanie fotografii z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w systemie „ZEUS” Piotr Chojnacki Radosław Morawski s. 195-206
Realizm metodyczny Etienne Gilsona Piotr Chojnacki s. 199-202
"Rightness and Goodness : A Study in contemporary Ethical Theory", Oliver A. Johnson, The Hague 1959 : [recenzja] Piotr Chojnacki Oliver A. Johnson (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Sprawozdania z posiedzeń naukowych Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK Piotr Chojnacki s. 210-221
"The Logic of Analogy : An interpretation of St. Thomas", Ralph M. McInerny, The Hague 1961 : [recenzja] Piotr Chojnacki Ralph M. McInerny (aut. dzieła rec.) s. 211-214
II Międzynarodowy Kongres do badań filozofii średniowiecznej Piotr Chojnacki s. 224-227
Posiedzenie naukowe Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK dnia 21.IX.1961 Piotr Chojnacki s. 227-228
Krajowa Narada Psychologów w dniach 9-10 lutego 1957 r. Piotr Chojnacki s. 228-232
Posiedzenie naukowe Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK dnia 13.II.1963 Piotr Chojnacki s. 232-235
"Album civium civitatis Antiquae Varsoviae : księga przyjęć do prawa miejskiego Starej Warszawy 1506-1586", oprac. Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Agnieszka Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 241-242
Przemówienie powitalne na zebraniu rozszerzonego kolegium redakcyjnego kwartalnika "Collectanea Theologica" Piotr Chojnacki s. 245-246
„Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu”, Marek Daniel Kowalski, Kraków 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Marek Daniel Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 248-250
Marzenie, myślenie, inteligencja Piotr Chojnacki s. 248-267
„Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV–wieku”, Agnieszka Gut, Szczecin 2002 : [recenzja] Piotr Chojnacki Agnieszka Gut (aut. dzieła rec.) s. 266-268
"Sozialethik", Teil 1: "Die Prinzipien der Gesellschaftslehre", Arthur-Fridolin Utz, Freiburg (Schweiz) 1957 : [recenzja] Piotr Chojnacki Arthur-Fridolin Utz (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Commentaire sur le Traité de l'âme d'Aristote", Themistius M. Verbeke, trad. de Wilhelm de Moerbeke, Louvain 1957 : [recenzja] Piotr Chojnacki Wilhelm de Moerbeke (aut. dzieła rec.) Themistius M. Verbeke (aut. dzieła rec.) s. 270-271
"Filozofia a filozofia nauki", Ludovico Geymonat, Warszawa 1966 : [recenzja] Piotr Chojnacki Ludvico Geymonat (aut. dzieła rec.) s. 275-279
Sprawozdanie z Kongresu międzynarodowego filozofii średniowiecznej odbytego w Lowanium-Brukseli w dn. od 28 VIII do 4 IX 1958 r. Piotr Chojnacki s. 284-288
Praktyka filozoficzna przedaugustyńska i augustyńska i krystalizowanie się idei filozofii chrześcijańskiej Piotr Chojnacki s. 428-443
Z prac katedry psychologii teoretycznej i eksperymentalnej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej Piotr Chojnacki s. 486-498
O stylu filozofii św. Tomasza z Akwinu Piotr Chojnacki s. 521-533
Zagadnienie prawa własności w filozofii społecznej św. Tomasza z Akwinu Piotr Chojnacki s. 537-567
Filozofia nauki przyrodniczej w okresie odrodzenia Piotr Chojnacki s. 562-575
"Dedukcja naturalna i logistyczna", Józef Iwanicki, Warszawa 1949 : [recenzja] Piotr Chojnacki Józef Iwanicki (aut. dzieła rec.) s. 572-577
Pospolity rozsądek, nauki i filozofja Piotr Chojnacki s. 637-662