Znaleziono 5 artykułów

Adam Wolff

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa Adam Wolff s. 47
"Materiały do dziejów czytelnictwa i oświaty na późnośredniowiecznym Mazowszu", Adam Wolff, Andrzej Sołtan, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Chojnacki Andrzej Sołtan (aut. dzieła rec.) Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 144-146
"Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526", Adam Wolff, Wrocław 1962 : [recenzja] Stanisław Russocki Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Kompetencje urzędników ziemskich mazowieckich Adam Wolff s. 194-211
"Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku", Adam Wolff, Ewa Rzetelska-Feleszko, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Ewa Rzetelska-Feleszko (aut. dzieła rec.) Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 357