Znaleziono 8 artykułów

Ewa Rzetelska-Feleszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Zjednoczenie Niemiec a sprawa łużycka Ewa Rzetelska-Feleszko s. 50-52
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Problematyka językowa [Streszczenie] Ewa Rzetelska-Feleszko s. 109, 109-0
Z problemów językowej przeszłości Pomorza Zachodniego Ewa Rzetelska-Feleszko s. 110-122
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Działalność Biblioteki TNW w 1997 r. Ewa Rzetelska-Feleszko s. 117, 117-0
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Dzisiejsza sytuacja językowa na Łużycach Ewa Rzetelska-Feleszko s. 126, 126-0
Z leksyki Pomorza Zachodniego : wyrazy "struga", "strumień", "zdrój" w nazwach terenowych Ewa Rzetelska-Feleszko s. 147-153
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Problematyka językowa Pomorza Zachodniego w świetle badań nad słowotwórstwem nazw miejscowych Ewa Rzetelska-Feleszko s. 202-203
"Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku", Adam Wolff, Ewa Rzetelska-Feleszko, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Ewa Rzetelska-Feleszko (aut. dzieła rec.) Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 357