Znaleziono 12 artykułów

Agnieszka Bartoszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie w za-sobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie : stan opracowania i perspektywy badawcze Agnieszka Bartoszewicz s. 53-59
Obraz kartograficzny Szadku w XIX w. Agnieszka Bartoszewicz s. 85-91
Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek najstarszej księgi miejskiej Agnieszka Bartoszewicz s. 111-126
Księgi sądowe Nowej Wsi (Łobzowskiej) z drugiej połowy XV wieku Agnieszka Bartoszewicz s. 115-131
Miasto czy wieś? Małe miasta polskie w późnym średniowieczu Agnieszka Bartoszewicz s. 121-136
Ratusz w małych miastach polskich w XV–XVI wieku Agnieszka Bartoszewicz s. 161-172
"Czas w małych miastach : studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski", Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa-Pułtusk 2003 : [recenzja] Piotr Chojnacki Agnieszka Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Wójtowie Warty w późnym średniowieczu Agnieszka Bartoszewicz s. 197-204
"Album civium Leopoliensium : rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–1783", t. 1–2, wyd. Andrzej Janeczek, Poznań–Warszawa 2005 : [recenzja] Agnieszka Bartoszewicz Andrzej Janeczek (aut. dzieła rec.) s. 200-202
Mogielnica : z dziejów małego miasta mazowieckiego w późnym średniowieczu Agnieszka Bartoszewicz s. 211-223
"Album civium civitatis Antiquae Varsoviae : księga przyjęć do prawa miejskiego Starej Warszawy 1506-1586", oprac. Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Agnieszka Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce : historia-krytyka tekstu-metodyka i technika wydawnicza", Piotr Dymmel, Lublin 2001 : [recenzja] Agnieszka Bartoszewicz Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) s. 247-250