Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Janeczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasta prywatne na Rusi Koronnej do końca XV wieku Andrzej Janeczek s. 143-178
"Album civium Leopoliensium : rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–1783", t. 1–2, wyd. Andrzej Janeczek, Poznań–Warszawa 2005 : [recenzja] Agnieszka Bartoszewicz Andrzej Janeczek (aut. dzieła rec.) s. 200-202
Exceptis schismaticis : upośledzenie Rusinów w przywilejach prawa niemieckiego Władysława Jagiełły Andrzej Janeczek s. 527-542
Polska ekspansja osadnicza w ziemi lwowskiej z XIV-XVI w. Andrzej Janeczek s. 597-622