Znaleziono 21 artykułów

Bolesław Kumor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice archidiecezji gnieźniejskiej w tysiącleciu (1000-1939) Bolesław Kumor s. 3-26
Granice metropolii (halickiej) lwowskiej w okresie przed rozbiorowym Bolesław Kumor s. 3-20
Kościelna geografia historyczna diecezji pruskich (1243-1993) Bolesław Kumor s. 29-43
Początki metropolii wileńskiej Bolesław Kumor s. 73-97
Pochodzenie i wykształcenie metropolitów kijowskich grecko-katolickich 1600-1975 Bolesław Kumor s. 125-138
Projekty reorganizacji Kościoła polskiego w latach 1918-1925 Bolesław Kumor s. 155-162
Prymas Kościoła katolickiego w Polsce : Znaczenie i rola w dziejach Polski Bolesław Kumor s. 157-169
Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Małopolsce Południowej do końca XVI w. Bolesław Kumor s. 175-231
Rozwój organizacji metropolitalnej i diecezjalnej na historycznych ziemiach polskich (1000-1992) Bolesław Kumor s. 213-221
W sprawie kościelnej geografii historycznej diecezji pruskich Marian Biskup Bolesław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 229-233
Nominacja biskupa Józefa Sebastiana Pelczara na biskupa przemyskiego ob. łac. w 1900 r. Bolesław Kumor s. 233-236
Parafia dobromiejska i jej ludność w świetle spisu z 1695 roku Jerzy Przeracki Bolesław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 241-257
Obsada metropolii lwowskiej grecko-katolickiej w 1900 roku Bolesław Kumor s. 245-252
Afiliacja kościołów na Podhalu (1350-1783) Bolesław Kumor s. 273-296
Nieznane Ordinationes et Decreta synodu kurzelowskeiego z 6-8 VI 1617 r. Bolesław Kumor s. 275-312
"Prawodawstwo Kościoła w Polsce 1961-1970", T. 1: "Dokumenty dotyczące Polski wydane przez Stolicę Apostolską, prymasa Polski i Konferencję Episkopatu Polski", oprac. i tł. T. Pieronek, Warszawa 1971 ; T. 2: "Ustawodawstwo diecezjalne", oprac. i tł. T. Pieronek, Warszawa 1974 : [recenzja] Bolesław Kumor Tadeusz Pieronek (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Kościelne stowarzyszenia świeckie na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym Bolesław Kumor s. 289-356
Organizacja Archidiakonalna w Małopolsce Południowej Bolesław Kumor s. 391-423
Nieznane przyczynki źródłowe do biografii biskupa Adama Naruszewicza Bolesław Kumor s. 455-480
Granice (archi)diecezji krakowskiej (1000-1939) Bolesław Kumor s. 535-556
"Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918", Bolesław Kumor, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Bolesław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 591-592