Znaleziono 2 artykuły

Wolfgang Drost

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Das Polenbild der Deutschen 1772-1848”, red. Gerard Koziełek, Wolfgang Drost, Heidelberg 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Wolfgang Drost (aut. dzieła rec.) Gerard Koziełek (aut. dzieła rec.) s. 724-726
"Das Polenbild der Deutschen 1772-1848", Anthologie hrsg. von Gerard Kozielek, Gleitwort von Wolfgang Drost, Heidelberg 1989 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Wolfgang Drost (aut. dzieła rec.) Gerard Kozielek (aut. dzieła rec.) s. 836-837