Znaleziono 3 artykuły

Irena Gieysztorowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Atlas historyczny Polski", pod red. Wł. Czaplińskiego i T. Ładogórskiego. Mapy oprac. I. Gieysztorowa [et al.], Warszawa 1967 : [recenzja] Tadeusz Lalik Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Irena Gieysztorowa (aut. dzieła rec.) s. 174-183
Zmiany gospodarczo-społeczne wsi mazowieckiej w XVI w. w świetle sumariuszy poborowych Irena Gieysztorowa s. 236-249, 437-438
List do redakcji Danuta Borawska Irena Gieysztorowa Józef Humnicki Tadeusz Lalik Henryk Rutkowski Anna Żaboklicka s. 823-828