Znaleziono 9 artykułów

Henryk Rutkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trybunał Koronny (1578— 1794) Henryk Rutkowski s. 4-18
O mistyfikacji ciechanowskiej raz jeszcze Henryk Rutkowski s. 139-143
Komentarze Henryk Rutkowski s. 215-217
Mistyfikacje Jerzego Gaczyńskiego Henryk Rutkowski s. 325-335
"Zabytki sztuki w Polsce : inwentarz topograficzy IV : powiat piotrkowski, woj. łodzkie", Warszawa 1950 : [recenzja] Henryk Rutkowski s. 380-386
Początki Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie (1906–1914) Henryk Rutkowski s. 513-536
Szanowna Redakcjo!... Henryk Rutkowski s. 533
Ankieta Towarzystwa Miłośników Historii w 1970 r. Henryk Rutkowski s. 607-609
List do redakcji Danuta Borawska Irena Gieysztorowa Józef Humnicki Tadeusz Lalik Henryk Rutkowski Anna Żaboklicka s. 823-828