Znaleziono 17 artykułów

Tadeusz Lalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O cyrkulacji kruszców w Polsce X-XII wieku Tadeusz Lalik s. 1-27
"Bibliografia literatury polskiej : nowy Korbut", red. naczelny K. Budzyk, T. I: "Piśmiennictwo staropolskie", pod red. R. Pollaka, cz. 1: "Hasła ogólne i anonimowe", Warszawa 1963 : [recenzja] Tadeusz Lalik K. Budzyk (aut. dzieła rec.) R. Pollak (aut. dzieła rec.) s. 132-136
"Forntopografiska forksningsmetoder tillämpade pa Kumla soken i Närke", O. Lundberg, Uppsala 1951 : [recenzja] Tadeusz Lalik O. Lundberg (aut. dzieła rec.) s. 134-136
Regale targowe książąt wschodniopomorskich w XII-XIII wieku Tadeusz Lalik s. 171-201
"Atlas historyczny Polski", pod red. Wł. Czaplińskiego i T. Ładogórskiego. Mapy oprac. I. Gieysztorowa [et al.], Warszawa 1967 : [recenzja] Tadeusz Lalik Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Irena Gieysztorowa (aut. dzieła rec.) s. 174-183
"Wyszogród : zarys dziejów", Bronisława Nowicka, Wyszogród 1971 : [recenzja] Tadeusz Lalik Bronisława Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Istorija Wengrii w triech tomach", pod red. T. M. Isłamowa [et al.]. Tom 1 pod red. W. P. Szuszarina [et al.], Moskwa 1971 : [recenzja] Tadeusz Lalik T. M. Isłamow (aut. dzieła rec.) W. P Szuszarin (aut. dzieła rec.) s. 421-422
Z zagadnień genezy miast w Polsce Tadeusz Lalik s. 460-485, 633-634
"Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego (Thopographia sive Masoviae descripto auctore Andrea Świcicki)", Stanisław Pazyra, przekład i objaśnienia Helena Pazyrzyna, Warszawa 1974 : [recenzja] Tadeusz Lalik Stanisław Pazyra (aut. dzieła rec.) s. 492-496
"Własność sołtysia (wójtowska) w Małopolsce do końca XVI w", Ludwik Łysiak, Kraków 1964 : [recenzja] Tadeusz Lalik Ludwik Łysiak (aut. dzieła rec.) s. 508-512
"Výběrova bibliografie historické geografie Čech za léta 1961-1970", Praha 1971 : [recenzja] Tadeusz Lalik s. 603
"Rozwój organizacji kościoła w Polsce", "Znak", t. XVII, 1965 nr 11/12 (137-138), s. 1361-1688 : [recenzja] Tadeusz Lalik Janusz Tazbir s. 643-647
"Die Anfänge des Ferhandels in Polen (900-1025)", Charlotte Warnke, Würzburg 1964 : [recenzja] Tadeusz Lalik Charlotte Warnke (aut. dzieła rec.) s. 648-651
"Die Ausbreitung der abendländischen Stadt im östlichen Mitteleuropa", Heinz Stoob, "Zeitchrift für Ostforschung", T. X, 1961, z. 1, s. 25-84 : [recenzja] Tadeusz Lalik Heinz Stoob (aut. dzieła rec.) s. 667-673
"Ekonomika feudálni državy olomuckého biskupstvi ve druhé polovině 13 stoleti", Libuše Hrabová, Praha 1964 : [recenzja] Tadeusz Lalik Libuše Hrabová (aut. dzieła rec.) s. 687-691
List do redakcji Danuta Borawska Irena Gieysztorowa Józef Humnicki Tadeusz Lalik Henryk Rutkowski Anna Żaboklicka s. 823-828
"Miasto lokacyjne w Opolu w XIII-XV wieku", Władysław Dziewulski, Studia Śląskie. Seria nowa, T. 1, 1958, s. 15-85 : [recenzja] Tadeusz Lalik Władysław Dziewulski (aut. dzieła rec.) s. 869-872