Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Pliszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Indeks twórców Anna Grygo Agnieszka Pliszkiewicz s. 162-171
"Postać w dziele literackim. Materiały sesji UMK zorganizowanej w dniach 11-12 XI 1981 pod red. Cz.Zgorzelskiego i J.Speiny. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Rozprawy", Toruń 1982 : [recenzja] Agnieszka Pliszkiewicz s. 182
"Łacińska poezja w dawnej Polsce", pod red. Teresy Michałowskiej, indeks: Marek Gumkowski, Agnieszka Pliszkiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Marek Gumkowski (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pliszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-190
"Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.19", Wrocław 1982 : [recenzja] Agnieszka Pliszkiewicz s. 250