Znaleziono 8 artykułów

Małgorzata Elżanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Studia o literaturze średniowiecza i renesansu", Jerzy Woronczak, Wrocław 1993 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Pieśni łysogórskie" : prolegomena filologiczne Małgorzata Elżanowska s. 131-159
"Słowo inscenizowane : Franciszce Urszuli Radziwiłłowej - poetce", Barbara Judkowiak, Poznań 1992 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Barbara Judkowiak (aut. dzieła rec.) s. 173-178
"Łacińska poezja w dawnej Polsce", pod red. Teresy Michałowskiej, indeks: Marek Gumkowski, Agnieszka Pliszkiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Marek Gumkowski (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pliszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-190
"Elżbieta Drużbacka : najwybitniejsza poetka czasów saskich", Krystyna Stasiewicz, Olsztyn 1992 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Krystyna Stasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-188
"Władysław z Gielniowa : z dziejów średniowiecznej poezji polskiej", Wiesław Wydra, Poznań 1992 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Erazm Otwinowski : pisarz ariański", Piotr Wilczek, Katowice 1994 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Piotr Wilczek (aut. dzieła rec.) s. 213-218
"Pisarze staropolscy : sylwetki", t. 1, pod red. Stanisława Grzeszczuka, Warszawa 1991 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 230-235