Znaleziono 13 artykułów

Wiesław Wydra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O jednym kalendarzu zagubionym a drugim odnalezionym oraz o wojnie trojańskiej Wiesław Wydra s. 61-67
Erasmo-Lascianum w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Wiesław Wydra s. 85-87
"Dwie średniowieczne polskie pieśni w mszałach i brewiarzach gnieźnieńskich do roku 1555", Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 99
"Historia Polonica" Jana Długosza z roku 1614 odnaleziona Wiesław Wydra s. 107-112
Teksty kolędowe z pierwszej połowy XVI zapisane w inkunabule bernardynów krakowskich : czy "scenariusz" żakowskich igr bożonarodzeniowych? Wiesław Wydra s. 149-171
Pierwsze wrześniowe dni 1939 r. w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej we wspomnieniach dr Zofii Kaweckiej Wiesław Wydra s. 172-178
O kancjonale darowanym Jakubowi Ostrorogowi przez braci czeskich Wiesław Wydra s. 175-181
Nieznany druk toruński Melchiora Nehringa z 1581 roku Wiesław Wydra s. 195-197
"Władysław z Gielniowa : z dziejów średniowiecznej poezji polskiej", Wiesław Wydra, Poznań 1992 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Teksty kolędowe z pierwszej połowy w. XVI zapisane w inkunabule bernardynów krakowskich czy >>Scenariusz<< żakowskich igr bożonarodzeniowych", Wiesław Wydra, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 246
"Nieznane utwory Władysława z Gielniowa", Wiesław Wydra, "Slavia Orientalis" t.35 (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 357
"Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku. (Z rękopisu nr 19 Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 357
"Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543", Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Wrocław [etc.] 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 919-920