Znaleziono 8 artykułów

Piotr Wilczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najnowsze tendencje w badaniach nad literaturą staropolską Piotr Wilczek s. 21-34
Kanon jako problem kultury współczesnej Piotr Wilczek s. 72-82
Nowy postulat teorii mnogości : aksjomat Leibniza-Mycielskiego Piotr Wilczek s. 79-103
Logika racjonalności : w stronę modalnego platonizmu matematycznego Piotr Wilczek s. 98-122
"Erazm Otwinowski : pisarz ariański", Piotr Wilczek, Katowice 1994 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Piotr Wilczek (aut. dzieła rec.) s. 213-218
"Dyskurs - przekład - interpretacja : literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze", Piotr Wilczek, Katowice 2001 : [recenzja] Agnieszka Wierzbicka Piotr Wilczek (aut. dzieła rec.) s. 244-249
Skalpelem i piórem Agnieszka Wójtowicz-Zając Maciej Ganczar (aut. dzieła rec.) Piotr Wilczek (aut. dzieła rec.) s. 263-269
"Pattern Poetry : Guide to an Unknown Literature", Dick Higgins, with appendices by Herbert Francke, on Chinese Pattern Poetry and a comparative study by Kalānāth Jhā on the Citrakāvyas of Sanskrit and the Prākrits, Albany, New York 1987 : [recenzja] Piotr Wilczek Herbert Francke (aut. dzieła rec.) Dick Higgins (aut. dzieła rec.) Kalānāth Jhā (aut. dzieła rec.) s. 407-415