Znaleziono 2 artykuły

Dick Higgins

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teksty autorskie towarzyszące wybranym dziełom Janusz Bałdyga Jerzy Bereś Johan Cornelissen Ryszard Grzyb Dick Higgins Wojciech Krukowski Paweł Kwiek Jarosław Modzelewski Kees Mol Ewa Partum Zygmunt Piotrowski Leon Tarasewicz Zbigniew Warpechowski Roland Miller Reindeer Werk Krzysztof Zarębski s. 54-71
"Pattern Poetry : Guide to an Unknown Literature", Dick Higgins, with appendices by Herbert Francke, on Chinese Pattern Poetry and a comparative study by Kalānāth Jhā on the Citrakāvyas of Sanskrit and the Prākrits, Albany, New York 1987 : [recenzja] Piotr Wilczek Herbert Francke (aut. dzieła rec.) Dick Higgins (aut. dzieła rec.) Kalānāth Jhā (aut. dzieła rec.) s. 407-415