Znaleziono 1 artykuł

Adriana Masłowska-Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona” : włoskie studia o literaturze staropolskiej", pod red. Giovanny Brogi Bercoff i Teresy Michałowskiej, indeks zestawiła Adriana Masłowska-Nowak, Warszawa 1995 : [recenzja] Barbara Otwinowska Giovanna Brogi Bercoff (aut. dzieła rec.) Adriana Masłowska-Nowak (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 193-199