Znaleziono 15 artykułów

L. Grobelak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Présentation L. Grobelak s. 10-12
Le Chercheur face a l'oeuvre: analyse - interprétation - évaluation Janusz Sławiński L. Grobelak (tłum.) s. 33-69
Remarques sur l'étude du fonctionnement de la culture littéraire Stefan Żółkiewski L. Grobelak (tłum.) s. 47-77
Sociologie de la littérature et poétique historique Janusz Sławiński L. Grobelak (tłum.) s. 79-91
Histoire de la littérature et histoire des idées : proposition d'une nouvelle problématisation Maria Janion L. Grobelak (tłum.) s. 87-104
"Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowanie zjawisk odbioru", Bogusław Sułkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Bogusław Sułkowski (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 93-99
"Problemy odbioru i odbiorcy. Studia", red. Tadeusza Bujnickiego, Janusza Sławińskiego, Wrocław 1977 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 99-109
"Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", pod red. Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego, Kraków 1976 : [recenzja] Z. Bolecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 106-118
"Kultura - komunikacja - literatura. Studia nad XX wiekiem", red. Stefan Żółkiewski, Maryla Hopfinger, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 110-120
"Problemy socjologii literatury", red. Janusza Sławiński, Wrocław 1971 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 120-127
"Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej", Michał Głowiński, Kraków 1978: [recenzja] Włodzimierz Bolecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 149-156
"Gatunek staropolski - obiekt i narzędzie poznania historycznoliterackiego", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki", nr 2 (1975) : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 157-160
"Autobiografizm jako metoda konieczna. "Treny" Jana Kochanowskiego", Jerzy Ziomek, [w:] "Biografia - geografia - kultura literacka", Wrocław 1975 : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 160-163
"O badaniach układów fabularnych", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki", nr 1 (1976) : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 165-170
Les travaux du "Groupe de recherche sur la vie littéraire à Varsovie et dans le Royaume de Pologne dans les annees 1864-1905" Stanisław Frybes L. Grobelak (tłum.) s. 167-177