Znaleziono 9 artykułów

Stefan Zabłocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paradoksy sarmatyzmu Stefan Zabłocki s. 124-133
Pokłosie jubileuszu Macieja z Miechowa Alodia Kawecka-Grzybowa Waldemar Voisé Stefan Zabłocki Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 147-159
"Antyczne tradycje prerenesansu francuskiego i jego związki z poezją polską XV w. /Na marginesie "Epitafium Zawiszy" Adama Świnki Elżbieta Sarnowska Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 166
"Spory o retorykę w XVI w. a twórczość Mikołaja Reja", Stefan Zabłocki, Wrocław 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 172
"Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej", Stefan Zabłocki, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 210
"Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim", Stefan Zabłocki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXII, pod redakcją Czesława Hernasa i Jerzego Ziomka, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 260 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Od prerenesansu do oświecenia : z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej", Stefan Zabłocki, indeksy opracowali Stefan Zabłocki i E. Derelkowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Sandro Bucciarelli Andrzej Litwornia E. Derelkowska (aut. dzieła rec.) Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 351-357
Wrocławskie "Prace Literackie" Stefan Zabłocki s. 403-408
"Pod kopułą lwowskiego Ossolineum. Pamiętnik stypendysty i asystenta Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1905-1910", St. Wasylewski, Wrocław 1958 : [recenzja] Stefan Zabłocki St. Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 572-574