Znaleziono 23 artykuły

Aleksander Żyga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krakowskie "Życie" pod redakcją Ludwika Szczepańskiego (1897-1898). Cz. 1 Aleksander Zyga s. 19-46
"Szkice Społeczne i Literackie" (1875-1876) Aleksander Żyga s. 33-56
Krakowskie "Życie" pod redakcją Ludwika Szczepańskiego (1897-1898). Cz. 2 Aleksander Zyga s. 47-68
"Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku (1860-1895)", Aleksander Zyga, Kraków 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Aleksander Zyga (aut. dzieła rec.) s. 94-96
"Z ludowej legendy o Janie III Sobieskim", Aleksander Żyga, "Literatura Ludowa" nr 6 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 105
"Kornel Ujejski w Medyce", Aleksander Żyga, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 131
"Kalina" (1866-1870) Aleksander Żyga s. 145-177
Z historii czasopiśmiennictwa Młodej Polski Aleksander Żyga s. 163-167
"Świat" : zarys dziejów pisma (1888-1895) Aleksander Żyga s. 184-206
Materiały do genezy i powstania krakowskiego "Życia" Ludwika Szczepańskiego : (listy L. Szczepańskiego) s. 189-226
"Młodość pisarska Ludwika Szczepańskiego", Aleksander Żyga, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 196
"Program ideowo-artystyczny >>Życia<< za redakcji Ludwika Szczepańskiego", Aleksander Żyga, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 3 : [recenzja] Bożena Wojnowska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 214
Drukarskie dzieje pierwszego tomiku "Poezyi" Wacława Liedera : (listy Liedera do Wacława Zygmunta Anczyca, Zenona Przesmyckiego i Teofila Lenartowicza) s. 219-262
Aleksander Kraushar pod urokiem legendy napoleońskiej Aleksander Żyga s. 235-243
"Program literacko-estetyczny krakowskiego >>Świata<< (1888-1895)", Aleksander Żyga, "Ruch Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 250
">>Kalina<< (1866-1870)" Aleksander Żyga, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" t. XII z.2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 297
"Pisma wybrane", t. 1-12, Michał Bałucki, wybór i redakcja Tadeusz Drewnowski, Jerzy Skórnicki, Aleksander Żyga, Kraków 1956, Wydawnictwo Literackie : [recenzja] Janusz Maciejewski Michał Bałucki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Skórnicki (aut. dzieła rec.) Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 298-306
"Przegląd Literacki i Artystyczny (1882-1886)", Aleksander Żyga, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 13 (1974), z. 3 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 301
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Przegląd Literacki i Artystyczny" (1882-1886) Aleksander Żyga s. 301-323
"The Esterke Story in Yiddish and Polish Literature : a Case Study in the Mutual Relations of two Cultural Traditions", Chone Shmeruk, Jerusalem 1985 : [recenzja] Aleksander Zyga Chone Shmeruk (aut. dzieła rec.) s. 307-317
"Drukarskie dzieje pierwszego tomiku >>Poezyj<< Wacława Liedera", oprac. Aleksander Żyga, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 343
"Krakowskie >>Życie<< pod redakcją Ludwika Szczepańskiego (1897-1898) cz.II", Aleksander Zyga, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Aleksander Zyga (aut. dzieła rec.) s. 444
"Rozwój prasy ruchu ludowego na Rzeszowszczyźnie i jej kierunek ideologiczny", Weronika Wilbik-Jagusztynowa [w:] "Bataliony chłopskie na Rzeszowszczyźnie, dokumenty, relacje, wspomnienia", Warszawa 1973 : [recenzja] Aleksander Żyga Weronika Wilbik-Jagusztynowa (aut. dzieła rec.) s. 529-534