Znaleziono 3 artykuły

Ryszard Karwacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Fabuły marynistyczne dwudziestolecia międzywojennego", Ryszard Karwacki, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Barbara Marzęcka Ryszard Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 159
"Temat morski. O prozie fabularnej dwudziestolecia międzywojennego", Ryszard Karwacki, Gdańsk 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Ryszard Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 167
"Literatura Polski Ludowej", Ryszard Karwacki, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG", Gdańsk 1983 : [recenzja] Julia Pitera Ryszard Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 244