Znaleziono 13 artykułów

Zdzisław Żygulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Założenia teoretyczne wystawiennictwa muzealnego w świetle osiągnięć współczesnej nauki Zdzisław Żygulski s. 3-11
Muzea biograficzne wielkich artystów Zdzisław Żygulski s. 27-32
O dramat nowożytny i jego formę Zdzisław Żygulski s. 30-45
Muzea Ukrainy Zdzisław Żygulski s. 39-45
Opisanie malowideł plafonowych pod kątem historyczno-ikonograficznym Zdzisław Żygulski s. 71-88
Przyszłość muzeów : konferencja ICOM w Quebecu Zdzisław Żygulski s. 109-112
Krasiński a Hebbel : szkic porównawczy Zdzisław Żygulski s. 114-149
"Słownik uzbrojenia historycznego", Michał Gradowski, Zdzisław Żygulski jun., Warszawa 1998 : [recenzja] Dariusz Piwowarczyk Michał Gradowski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Żygulski (aut. dzieła rec.) s. 142-144
XIII Konferencja Generalna ICOM w Londynie 24 VII - 2 VIII 1983 Zdzisław Żygulski s. 162-165
"Stanisław Przybyszewski jako pisarz modernizmu niemieckiego", Zdzisław Żygulski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zdzisław Żygulski (aut. dzieła rec.) s. 205
Analiza retoryczna mowy Sieniawskiego w "Janie Bieleckim" Słowackiego Zdzisław Żygulski s. 221-226
Zygmunt Łempicki Zdzisław Żygulski s. 248-260
"Artysta i dzieło. Studium o "Próchnie" Wacława Berenta", Konstanty Troczyński, Poznań 1938 : [recenzja] Zdzisław Żygulski Konstanty Troczyński (aut. dzieła rec.) s. 338-342