Znaleziono 15 artykułów

Michał Gradowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o znak złotników lwowskich Michał Gradowski s. 47-50
Centralna Kartoteka Złotnictwa w Ośrodku Dokumentacji Zabytków Michał Gradowski s. 47-48
Muzeum sztuki złotniczej w Kazimierzu Dolnym Michał Gradowski s. 65-68
Wystawa prac konserwatorskich oraz kopii Sekcji Konserwacji okręgu warszawskiego ZPAP Michał Gradowski s. 69-70
Narada ekspertów UNESCO-ICOMOS w Warszawie Michał Gradowski s. 83
Kilka uwag o przyszłej ekspozycji Michał Gradowski s. 113-117
"Słownik uzbrojenia historycznego", Michał Gradowski, Zdzisław Żygulski jun., Warszawa 1998 : [recenzja] Dariusz Piwowarczyk Michał Gradowski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Żygulski (aut. dzieła rec.) s. 142-144
Prof. dr Juliusz Starzyński (1906-1974) Michał Gradowski s. 146
Skarb ze Środy Śląskiej : kalendarium odkryć i badań Michał Gradowski s. 158-164
Objazd konserwatorski zorganizowany przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków Michał Gradowski s. 159-160
Jubileusz "Ochrony Zabytków" Michał Gradowski s. 178-180
"Technika i technologia w dawnym złotnictwie", Michał Gradowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Janusz Lehmann Michał Gradowski (aut. dzieła rec.) s. 248-249
"Słownik terminologiczny sztuk pięknych", pod red. Stefana Kozakiewicza, Warszawa 1976 : [recenzja] Michał Gradowski Stefan Kozakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 250
Wydawnictwa ODZ Michał Gradowski s. 267-271
Z problematyki zabytkowego budownictwa drewnianego Michał Gradowski s. 274-275