Znaleziono 5 artykułów

Wojciech Grzelecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Program wychowawczy szkół-kolonii akademickich Uniwersytetu Krakowskiego (1588-1773) Wojciech Grzelecki s. 3-36
Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588-1773 : działalność dydaktyczna i kulturana : zarys problematyki Wojciech Grzelecki s. 41-56
"Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588-1773 : problematyka kształcenia i wychowania", Wojciech Grzelecki, Wrocław 1986 : [recenzja] Dorota Żołądź Wojciech Grzelecki (aut. dzieła rec.) s. 116-117
Historia oświaty i wychowania na łamach "Sowietskoj Piedagogiki" z 1983 roku Wojciech Grzelecki s. 203-213
"Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny", oprac. Alina Aleksandrowicz, Regina Gerlecka, Wiesław Sladkowski, Stanisław Tworek, Lublin 1978 : [recenzja] Wojciech Grzelecki Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Regina Gerlecka (aut. dzieła rec.) Wiesław Sladkowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 220-222