Znaleziono 7 artykułów

Violetta Krawczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Walory etnograficzne i folklorystyczne powieści Juliana Gałaja >>Mystkowice, wioska mała...<<", Violetta Krawczyk, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Violetta Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 208
Stan badań nad folklorem Łodzi i regionu Violetta Krawczyk s. 223-233
"Poeta autentyczny. O twórczości Stanisława Czernika", Violetta Krawczyk, Łódź 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Violetta Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 227
Walory etnograficzne i folklorystyczne powieści Juliana Gałaja "Mystkowice wioska mała..." Violetta Krawczyk s. 233-247
"Stan badań nad folklorem Łodzi i regionu", Violetta Krawczyk, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Violetta Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 261
"Kalevala" Lönnorta a kierunki rozwoju fińskiej myśli folklorystycznej Violetta Krawczyk s. 297-306
Konflikty między plebanią a gromadą i ich interpretacja w literaturze ludowej z terenu woj. łódzkiego Violetta Krawczyk s. 297-312