Znaleziono 9 artykułów

Janusz Ankudowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria, metodologia, wyniki empirycznych badań czytelnictwa w Polsce Janusz Ankudowicz s. 43-60
Badania czytelnictwa w dorobku i programie prac Instytutu Książki i Czytelnictwa BN Janusz Ankudowicz s. 67-77
Teoretyczne i metodologiczne problemy empirycznych badań czytelnictwa Janusz Ankudowicz s. 69-98
"Teoretyczne i metodologiczne problemy empirycznych badań czytelnika", Janusz Ankudowicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Anna Bujnowska Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 123
The Book in Society : a picture of the General Reading Habit in Empirical Investigations Janusz Ankudowicz M.-B. Fedewicz (tłum.) s. 157-166
"Kilka uwag o stanie badań czytelnictwa w Polsce", Janusz Ankudowicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 162
"Teorie, metodologie, wyniki empirycznych badań czytelniczych w Polsce", Janusz Ankudowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"Z problematyki badań nad społecznym obiegiem książki", Janusz Ankudowicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Społeczna recepcja literatury niebeletrystycznej", Janusz Ankudowicz [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 228