Znaleziono 10 artykułów

Ryszard Różanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odradek, albo kto się boi Waltera Benjamina? Ryszard Różanowski s. 5-31
"Dialektyka istnienia tradycji literackiej", Ryszard Różanowski, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Maria Prussak Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 133
"Świadomość estetyczna a zdrowy rozsądek", Ryszard Różanowski, "Miesięcznik Literacki" z.11 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 137
„Rzeczywisty tajny radca” : Theodor W. Adorno i „Doktor Faustus Tomasza Manna Ryszard Różanowski s. 139-119
"Narracja jako kreacja rzeczywistości przedstawionej w dziele literackim. (Na przykładzie opowiadania J.L.Borgesa >>Koliste ruiny<<), Ryszard Różanowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 166
Niejedno słowo o obrazowaniu Ryszard Różanowski Roman Konik (aut. dzieła rec.) s. 203-211
"Garbaty karzeł" : teologiczne aspekty myśli Waltera Benjamina Ryszard Różanowski s. 281-309
"Sztuka i kapitalizm", Ryszard Różanowski, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 329
Nieoczywistość sztuki i potoczne doświadczenie Ryszard Różanowski Jarosław Barański (aut. dzieła rec.) s. 380-384
Ostatni sen Nietzschego czy koszmar czytelnika? Ryszard Różanowski Joachim Köhler (aut. dzieła rec.) s. 419-422