Znaleziono 3 artykuły

Franciszek Lyra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Some aspects of the Polish language in Americal : inter- and intralinguistic processes in the Polish of Americans of descent on the phonological level = Niektóre aspekty języka polskiego w Stanach Zjednoczonych : procesy inter- i intralingwinistyczne w języku polskim Amerykanów polskiego pochodzenia w dziedzinie fonologii Franciszek Lyra s. 59-86
"Wątpliwa gościnność. O stanie recepcji literatury amerykańskiej w Polsce", Franciszek Lyra, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Franciszek Lyra (aut. dzieła rec.) s. 231
"Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu. (1887-1918). Informacje. Sądy. Przekłady", Wanda Krajewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Komitet Neofilologiczny, ss. 292 : [recenzja] Franciszek Lyra Wanda Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 358-363