Znaleziono 8 artykułów

Stefan Tomaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasta i miasteczka w powieści polskiej okresu przedlistopadowego Stefan Tomaszewski s. 49-68
Postaci miejskich plebejuszy w szkicach fizjologicznych i obrazkach okresu międzypowstaniowego Stefan Tomaszewski s. 63-86
Odrażający złoczyńcy i poczciwi rzemieślnicy : o sposobach prezentacji postaci miejskich plebejuszy w polskich powieściach tajemnic okresu międzypowstaniowego Stefan Tomaszewski s. 97-122
Literackie wizerunki warszawskich rzemieślników w "Domku przy ulicy Głębokiej" Włodzimierza Wolskiego Stefan Tomaszewski s. 173-189
Motywy miejskie w romansie stanisławowskim Stefan Tomaszewski s. 191-212
Postaci mieszczan w powieści polskiej okresu przedlistopadowego Stefan Tomaszewski s. 211-231
"Elementy kultury ludowej w poezji Tadeusza Nowaka", Stefan Tomaszewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Danuta Piasecka Stefan Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Literackie wizerunki warszawskich rzemieslników w >>Domku przy ulicy Głębokiej<< Włodzimierza Wolskiego", Stefan Tomaszewski, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Stefan Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 350