Znaleziono 18 artykułów

Maria Grzędzielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katedra Historii Literatury Polskiej II UMCS w Lublinie Maria Grzędzielska s. 43-45
Cyprian, Maria i Felicjan Maria Grzędzielska s. 67-80
Symbolika "Zwolona" Maria Grzędzielska s. 81-96
"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Maria Grzędzielska s. 90-95
Małe i wielkie metafory Maria Grzędzielska s. 97-112
"Małe i wielkie metafory", Maria Grzędzielska, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 103
Wiersz Norwida w okresie Vade mecum Maria Grzędzielska s. 113-145
"Drogi Jana Zachariasiewicza: z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej", Maria Grzędzielska, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 129
Przepis na meloromans Maria Grzędzielska s. 135-147
Łamane zwroty myśli w "Meandrach" Felicjana Faleńskiego Maria Grzędzielska s. 167-191
"Z problemów Rejowskiego epigramatu", Maria Grzędzielska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 174
Wersyfikacja "Meandrów" Felicjana Faleńskiego Maria Grzędzielska s. 181-206
"Mit powstańca w poezji polskiej I wojny światowej", Maria Grzędzielska, Krzysztof Stępniak [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 192
Recepcja form wierszowych Słowackiego w XIX w. Maria Grzędzielska s. 203-232
"Romantyczny nurt w rzymskich dramatach Felicjana Faleńskiego", Maria Grzędzielska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 212
Listy Józefa i Ignacego Komorowskiego do Marii Trębickiej s. 217-245
Przysłowia w "Meandrach" Faleńskiego Maria Grzędzielska s. 245-279
Wiersz wolny Jana Kasprowicza w ramach polskiej wersyfikacji nieregularnej Maria Grzędzielska s. 842-884