Znaleziono 15 artykułów

Katarzyna Krasoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cielesność dywergencyjna – komponent integralnej edukacji wychylonej w przyszłość Katarzyna Krasoń s. 7-22
Wstęp Katarzyna Krasoń s. 7-10
Preferencje czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym : rekonesans badawczy Katarzyna Krasoń s. 37-41
Czytelnictwo literatury regionalnej : recepcja prozy Kornelii Dobkiewiczowej wśród uczniów szkół katowickich Katarzyna Krasoń s. 46-51
Myślenie twórcze dziecka w wieku przedszkolnym : polisensoryczne płaszczyzny diagnozowania Katarzyna Krasoń s. 57-69
Ekspresja somaestetyczna w aktualizacji potencjalności kreacyjnej dziecka Katarzyna Krasoń s. 61-79
Kto mi związał ręce, czyli sztuka teatru jako wehikuł poznania Katarzyna Krasoń s. 71-86
Pomaluj mnie na czerwono-niebiesko : o barwach w optyce dziecięcej Katarzyna Krasoń s. 133-159
"Cztery pory roku w przedszkolu i szkole", oprac. Wiesława Jabłonowska, Białystok 1997 : [recenzja] Katarzyna Krasoń Wiesława Jabłonowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Jaszczyszyn (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Oswajanie z tekstami kultury w przygotowaniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - na przykładzie form teatralnych Katarzyna Krasoń s. 203-216
Wyrazić i poznać siebie, czyli I Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej (refleksje i próba podsumowania) Katarzyna Krasoń Anna Malkiewicz-Michalska s. 214-219
"Motywy biblijne w twórczości poetyckiej Tymoteusza Karpowicza w latach 1958-1964", Katarzyna Krasoń, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Katarzyna Krasoń (aut. dzieła rec.) s. 283
Cielesne kreowanie roli : wizualizacyjne techniki parateatralne jako wsparcie rozwoju Katarzyna Krasoń s. 297-313
"Wojna w twórczości Mirona Białoszewskiego i Tymoteusza Karpowicza", Katarzyna Krasoń, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1988) : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Katarzyna Krasoń (aut. dzieła rec.) s. 298
W zwierciadle obcej literatury : recepcja Zbigniewa Herberta w Niemczech Katarzyna Krasoń s. 325-349