Znaleziono 3 artykuły

Sławomir Folfasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zbieżność konceptu >>Kata i łotra<< w >>Panu Jowialskim<< Aleksandra Fredry i w >>Momusie<<", Sławomir Folfasiński, "Ruch Literacki" z. 5 Dorota Buchwald Sławomir Folfasiński (aut. dzieła rec.) s. 222
">>Dziennik Departamentu Kaliskiego<< z lat 1809-1812. Źródła tekstów poetyckich z epoki napoleońskiej", Sławomir Folfasiński, "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Sławomir Folfasiński (aut. dzieła rec.) s. 229
"U źródeł badań nad polską zagadką ludową", Sławomir Folfasiński, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Sławomir Folfasiński (aut. dzieła rec.) s. 257