Znaleziono 8 artykułów

Marian Piechal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O Czesławie Miłoszu ogólnie", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 148
"Diolog o czytelności Norwida", Marian Piechal, "Pamiętnik Literacki" nr 6 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 152
"Żywe źródła. Szkice literackie", Marian Piechal, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 177
"Mit Pigmaliona. Rzecz o Norwidzie", Marian Piechal, Warszawa 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 183
"Dzieje recepcji Norwida", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 184
"Zasadniczy Edward Szymański", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 186
"Tuwim i Gałczyński po latach", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 245
">>Pióro<< C.Norwida", Marian Piechal [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 378