Znaleziono 5 artykułów

Irena Homola

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka o wolność druku w publicystyce polskiej drugiej połowy XVIII wieku Irena Homola s. 74-94
"<Tygodnik Cieszyński> i <Gwiazdka Cieszyńska> pod redakcją Pawła Stalmacha 1848-1887", Irena Homola, Katowice-Kraków 1968 : [recenzja] Marian Tyrowicz Irena Homola (aut. dzieła rec.) s. 149-155
"Kapitan i dwie panny. Krakowskie pamiętniki z XIX wieku", przygotowali do dr. Irena Homola i Bolesław Łopuszański, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Irena Homola (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 190
">>Kwiat społeczeństwa...<<. Struktura społęczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1850-1914", Irena Homola, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Irena Homola (aut. dzieła rec.) s. 199
">>Kwiat społeczeństwa...<< (Struktura społeczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1850-1914)", Irena Homola, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Tomasz Gąsowski Irena Homola (aut. dzieła rec.) s. 375-377