Znaleziono 15 artykułów

Bolesław Łopuszański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Suspilno-politycznyj ruch na Ukrajni pisla powstannia dekabrystiw 1826-1850", H. J. Serhijenko, Kyjiw 1971 : [recenzja] Bolesław Łopuszański H. J. Serhijenko (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Szymon Konarski", Alina Barszczewska, Warszawa 1976 : [recenzja] Alina Barszczewska Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Kapitan i dwie panny. Krakowskie pamiętniki z XIX wieku", przygotowali do dr. Irena Homola i Bolesław Łopuszański, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Irena Homola (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 190
"Wolna dumca zpad Niaswiża Aleksandr Niezabytouski. Z historyi biełaruska-polskich litiraturnych i hramadska-politycznych suwiaziej u 40-ja hady XIX stahoddzia", S. C. Aleksandrowicz, Miński 1975 : [recenzja] Bolesław Łopuszański S. C. Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Dziennik z lat 1831-1834", Szymon Konarski ; przygotował do druku Bolesław Łopuszański i Anatol Smirnow, Wrocław 1973 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Szymon Konarski (aut. dzieła rec.) Anatol Smirnow (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Stowarzyszenie Ludu Polskiego (1835-1841). Geneza i dzieje", Bolesław Łopuszański, Kraków 1975 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 313-317
"Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim 1833-1850", Janusz Bergauzen, Warszawa 1974 : [recenzja] Bolesław Łopuszański Janusz Bergauzen (aut. dzieła rec.) s. 320-322
Ustawa "Stowarzyszenia Ludu Polskiego" z 1835 r. Bolesław Łopuszański s. 346-362
"Idiejnaja borba w Biełorussii w 30-40 gody XIX w.", N. N. Mochnacz, Minsk 1971 : [recenzja] Bolesław Łopuszański N. N. Mochnacz (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Prawda i mit w biografii Juliana Macieja Goslara (1820-1852)", Marian Tyrowicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Bolesław Łopuszański Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 411-414
"Młoda Polska : z dziejów ugrupowań demokratycznych Wielkiej Emigracji", Stefania Sokołowska, Wrocław [etc.] 1972 : [recenzja] Bolesław Łopuszański Stefania Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 433-435
"Między reakcją a rewolucją. Studia z dziedziny ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848-1849", Jan Kozik, Kraków 1975 : [recenzja] Bolesław Łopuszański Jan Kozik (aut. dzieła rec.) s. 493-496
"Dziennik z lat 1831-1834", Szymon Konarski, przyg. do druku Bolesław Łopuszański i Anatol Smirnow, Wrocław [i in.] 1973 : [recenzja] Sławomir Kalembka Szymon Konarski (aut. dzieła rec.) Anatol Smirnow (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 537-539
"Issledowanija po istorii polskogo obszczestwiennogo dwiżenia XIX w. - naczała XX w. : sbornik statiej i materiałow", pod red. W. A. Djakowa, I. S. Millera, A. M. Oriechowa, Moskwa 1971 : [recenzja] Bolesław Łopuszański W. A. Djakowa (aut. dzieła rec.) I. S. Millera (aut. dzieła rec.) A. M. Oriechowa (aut. dzieła rec.) s. 622-624
"Kłasowa borotba selanstwa schidnoji Hałyczyny (1772-1849). Dokumenty i materiały", Kyjiw 1974 : [recenzja] Bolesław Łopuszański s. 680-682