Znaleziono 1 artykuł

S. C. Aleksandrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wolna dumca zpad Niaswiża Aleksandr Niezabytouski. Z historyi biełaruska-polskich litiraturnych i hramadska-politycznych suwiaziej u 40-ja hady XIX stahoddzia", S. C. Aleksandrowicz, Miński 1975 : [recenzja] Bolesław Łopuszański S. C. Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 192-193