Znaleziono 9 artykułów

Zbigniew Lewicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Greckie i rzymskie wzorce Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Zbigniew Lewicki s. 5-20
Od demokracji przedstawicielskiej do demokracji prawniczej: Konstytucja Stanów Zjednoczonych a ewolucja ustrojowa państwa Zbigniew Lewicki s. 13-32
Ustanawianie amerykańskiej władzy kolonialnej na Filipinach Zbigniew Lewicki s. 47-70
Wybrane zagadnienia relacji religia-Kościół-państwo-prawo w Stanach Zjednoczonych Zbigniew Lewicki s. 55-94
"Czas i człowiek Faulknera", Zbigniew Lewicki, "Miesięcznik Literacki" R. 7 (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 138
"Czas w prozie strumienia świadomości. Analiza >>Ulissesa<< Jamesa Joyce'a oraz >>Wściekłości i wrzasku<< i >>Kiedy umieram<< Williama Faulknera", Zbigniew Lewicki, Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 147
"Opracowania krytyczne współczesnej prozy amerykańskiej", Zbigniew Lewicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Barbara Marzęcka Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 222
"Igrzyska demokracji : amerykańska kultura wyborcza", Zbigniew Lewicki, Warszawa 2016 : [recenzja] Krzysztof Gorlewski Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Co badania filozoficzne mówią o wartości : materiały z sesji naukowej 17-21 listopada 1986 r.", t. 1-2, red. nauk. Andrzej Bogusławski, Krzysztof Byrski, Zbigniew Lewicki, przy współpracy Janusza Krzywickiego, Warszawa 1987 : [recenzja] Bernard Ilski Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Byrski (aut. dzieła rec.) Janusz Krzywicki (aut. dzieła rec.) Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 396-404