Znaleziono 9 artykułów

A. Steuer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Die Sinneserkenntnis Albert d. Gr. verglichen mit derjenigen des Thomas von Aquin", p. J. S. Ogarek, Lwów 1931 : [recenzja] A. Steuer J. S. Ogarek (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Podstawy filozofji", ks. Kazimierz Kowalski, Gniezno 1930 : [recenzja] A. Steuer Kazimierz Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 117-120
"Historja filozofji", Władysław Tatarkiewicz, Lwów 1931 : [recenzja] A. Steuer Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Die Sprachphilosophie des hl. Thomas von Aquin und ihre Anwendung auf Probleme der Theologie", dr Franz Monthey, Paderborn 1937 : [recenzja] A. Steuer Franz Monthey (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Metody badań zjawisk nadprzyrodzonych : problem Konnersreuth", ks. Paweł Siwek, Kraków 1993 : [recenzja] A. Steuer Paweł Siwek (aut. dzieła rec.) s. 260-263
Konnersreuth A. Steuer s. 374-376
"Die Lehre vom Ding an sich bei Straszewski (1848-1921)", dr. Ignacy Bocheński OP, Lwów 1932; "Zagadnienie piękna", ks. dr. Kazimierz Kowalski, Lwów 1932 : [recenzja] A. Steuer Ignacy Bocheński (aut. dzieła rec.) Kazimierz Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 392-395
"Kosmologia szcegółowa", cz. 1, Kazimierz Wais, Gniezno 1931 : [recenzja] A. Steuer Kazimierz Wais (aut. dzieła rec.) s. 421-423
"Reflexion - Implication", Stefan Leon Skibniewski, Lwów 1936 : [recenzja] A. Steuer Stefan Leon Skibniewski (aut. dzieła rec.) s. 742-744