Znaleziono 13 artykułów

Kazimierz Kowalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj. nowosądeckie, St. 2 (Jaskinia w Obłazowej), AZP 116-58 Sławomir Dryja Ewa Klekot Kazimierz Kowalski Teresa Madeyska Anita Mayer Barbara Miękina Anna Nadachowska Adam Nadachowski Ewa Tarłowska Paweł Valde-Nowak Leopold Śliwa s. 2-3
Nowa Biała, woj. nowosądeckie. Stanowisko 2 - Jaskinia w Obłazowej Jerzy Kopacz Kazimierz Kowalski Janusz Krzysztof Kozłowski Wiesław Krzemiński Teresa Madeyska Adam Nadachowski Andrzej Pradel Zbigniew Szyndlar Teresa Tomek Paweł Valde-Nowak Elżbieta Warchałowska-Śliwa Mieczysław Wolsan s. 10
Les fondements de la méthode de philosophie morale Kazimierz Kowalski s. 53-62
Dyskusja nad referatem Stefana Witolda Alexandrowicza "Starunia jako symbol aktywności badawczej Polskiej Akademii Umiejętności" Tadeusz Gerlach Kazimierz Kowalski Henryk Kubiak s. 87-89
"Dieu dans le bergsonisme : (questions disputées)", M. Penido, Paris 1934 : [recenzja] Kazimierz Kowalski M. Penido (aut. dzieła rec.) s. 116-119
"Podstawy filozofji", ks. Kazimierz Kowalski, Gniezno 1930 : [recenzja] A. Steuer Kazimierz Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 117-120
"Zarys psychologji empirycznej : podręcznik szkolny", ks. Kazimierz Dworak, Kielce 1933 : [recenzja] Kazimierz Kowalski Kazimierz Dworak (aut. dzieła rec.) s. 132-133
Międzynarodowy Kongres filozofji tomistycznej w Poznaniu = Internationalis congressus philosophiae thomisticae Posnaniae celebratus Kazimierz Kowalski s. 134-139
"Das Problem der Wahrheitssicherung bei Thomas von Aquin : ein Beitrag zur Geschichte des Evidenzproblems", Paul Wilpert, Münster 1931 : [recenzja] Kazimierz Kowalski Paul Wilpert (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Zagadnienia metafizyki : studjum filozoficzno-psychologiczne", Bolesław Gościcki, Poznań 1932 : [recenzja] Kazimierz Kowalski Bolesław Gościcki (aut. dzieła rec.) s. 261-265
"Pojęcie Dedukcji u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu", ks. Jan Salamucha, Warszawa [b. r.] : [recenzja] Kazimierz Kowalski Jan Salamucha (aut. dzieła rec.) s. 265-270
"Die Lehre vom Ding an sich bei Straszewski (1848-1921)", dr. Ignacy Bocheński OP, Lwów 1932; "Zagadnienie piękna", ks. dr. Kazimierz Kowalski, Lwów 1932 : [recenzja] A. Steuer Ignacy Bocheński (aut. dzieła rec.) Kazimierz Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 392-395
Theologia nostri aevi : filozofja Kazimierz Kowalski s. 407-421