Znaleziono 3 artykuły

Mieczysław Wolsan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj. nowosądeckie, st. 2 (jaskinia w Obłazowej) Zbigniew Bocheński Ahmad Gaud Wacław Kochan Anita Mayer Adam Nadachowski Paweł Valde-Nowak Mieczysław Wolsan s. 2
Nowa Biała, woj. nowosądeckie. Stanowisko 2 - Jaskinia w Obłazowej Jerzy Kopacz Kazimierz Kowalski Janusz Krzysztof Kozłowski Wiesław Krzemiński Teresa Madeyska Adam Nadachowski Andrzej Pradel Zbigniew Szyndlar Teresa Tomek Paweł Valde-Nowak Elżbieta Warchałowska-Śliwa Mieczysław Wolsan s. 10
Szczątki zwierzęce z jamy kultury ceramiki wstęgowej rytej w Świerszczowie Kolonii, stan. 28, pow. Hrubieszów Adam Nadachowski Mieczysław Wolsan s. 238-239