Znaleziono 5 artykułów

Janusz Krzysztof Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bebło, pow. Kraków Małgorzata Grabowska Janusz Krzysztof Kozłowski s. 7-8
Nowa Biała, woj. nowosądeckie. Stanowisko 2 - Jaskinia w Obłazowej Jerzy Kopacz Kazimierz Kowalski Janusz Krzysztof Kozłowski Wiesław Krzemiński Teresa Madeyska Adam Nadachowski Andrzej Pradel Zbigniew Szyndlar Teresa Tomek Paweł Valde-Nowak Elżbieta Warchałowska-Śliwa Mieczysław Wolsan s. 10
Zagórsk, pow. Kielce Małgorzata Grabowska Janusz Krzysztof Kozłowski W. Morawski s. 24-25
    Zacytuj
  • Udostępnij
Samborowice, gm. Pietrowice Wielkie, woj. katowickie. Stanowisko H Janusz Krzysztof Kozłowski Marek Szymaszkiewicz s. 50
Na marginesie lektury "Technological and Typological Differentiation of Lithic Assemblages in the Upper Palaeolithic: An Interpretation Attempt" Janusza Krzysztofa Kozłowskiego Karol Szymczak Janusz Krzysztof Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 211-223